utemeljita 1963. LJETA, TAMBURICA CINDROF zastupa sa svojimi 40 Članov gradišće u domovini kao i u inozemstvu.

Mi smo 60!

ŽIVILO BRATINSTVO!

Jur šezdeset ljet dugo se čuje ova narodna jačka ka nas svenek razveseli.

 

Ljudi, ki su gorili za ovu ideju i ki su osnovali ovo društvo su za uvijek povezani s nami.

 

Zato gledamo puno zahvalnosti na ova plodna i lipa ljeta i se veselimo, da smimo skupa s Vami svečevati.

 

Žica, žica! Tamburica!


SEE you soon

NASTUPI

Ki nas kani vrijeda čuti i viditi, evo naši dojdući termini: 


bukirajte nas!

ZA POPASTI

Vi ste oduševljeni od nas i nas kanite imati i na vašoj priredbi?

 

Rado ćemo nastupiti i kod vas! Samo nas pitajte!


naše produkcije

ZA SLUŠANJE

Ne znate dostati dosta od nas?

 

Rado si znate kupiti naše DVD-e, CD-ke ili ploće.