utemeljita 1963. LJETA, TAMBURICA CINDROF zastupa sa svojimi 40 Članov gradišće u domovini kao i u inozemstvu.

Adventski koncert

8. Decembar

Srdačno Vas pozivamo na adventski koncert. 


Mi smo 60!

ŽIVILO BRATINSTVO!

Jur šezdeset ljet dugo se čuje ova narodna jačka ka nas svenek razveseli.

 

Ljudi, ki su gorili za ovu ideju i ki su osnovali ovo društvo su za uvijek povezani s nami.

 

Zato gledamo puno zahvalnosti na ova plodna i lipa ljeta i se veselimo, da smimo skupa s Vami svečevati.

 

Žica, žica! Tamburica!


Vidimo se vrijeda

NASTUPI

Ki nas kani vrijeda čuti i viditi, evo naši dojdući termini: 


bukirajte nas!

ZA POPASTI

Vi ste oduševljeni od nas i nas kanite imati i na vašoj priredbi?

 

Rado ćemo nastupiti i kod vas! Samo nas pitajte!


naše produkcije

ZA SLUŠANJE

Ne znate dostati dosta od nas?

 

Rado si znate kupiti naše DVD-e, CD-ke ili ploće.