Naše produkcije

Live-snimka koncerta prilikom 55. obljetnice

Prilikom 55. obljetnice našega postojanja Tamburica Cindrof je dala koncert u farskoj crikvi Cindrof. Live-snimku znate naručiti na DVD.

 

Cijena DVD-e (isključivo trošak slanja): EUR 15,- 


Live-snimka koncerta prilikom 50. obljetnice

Koncert prilikom 50 ljet Tamburice Cindrof 2013. ljeta u Reithalle Cindrof se je snimio live i se da naručiti na DVD.

 

Cijena DVD-e (isključivo trošak slanja): EUR 15,- 


Generacije - Generationen

"Generacije" – ovo je aktualna produkcija grupe. Čuti se moru ne samo hrvatske narodne jačke ("Moj očka - Pa jaz pa ti", "Mi smo dečki") i moderni šlageri ("Košulja plava", "U dobru i zlu") nego i neke originalne snimke ploče „Die schönsten Lieder der pannonischen Heimat“ ("Češljaj me majkica", "Kad se Čiro").

Ova CD-ka/kazeta nudja za svakoga ča.

 

Cijena CD-ke (isključivo trošak slanja): EUR 16,- 

Cijena kazete (isključivo trošak slanja): EUR 11,-


Naše selo - Unser Dorf

CD-ka "Naše selo" sadržava cijeli muzički repertoar Tamburice Cindrof. U istu dob ova CD-ka ali predstavlja i vrhunac 23-ljetnoga muzičkoga djelovanja Ernsta Gollubitsa.

 

Ova CD-ka, ku je grupa producirala 1996. ljeta, sadržava narodne jačke ("Cindrofski tanci"), vlašće kompozicije ("Naše selo") i koncertne kusiće ("Pjesma i ples").

 

Cijena CD-ke (isključivo trošak slanja): EUR 15,- 

Cijena kazete (isključivo trošak slanja): EUR 11,-


Radost, žalost - Freud und Leid

Ploča "Radost, žalost" nastala je 1985. ljeta. Pri ovoj produkciji sudjelivala je jur 2. generacija Tamburice Cindrof. Naslovnu jačku "Radost, žalost" komponirao je tadašnji muzički peljač grupe, Ernst Gollubits.

 

Vrhunci ove produkcije su poznate jačke kot na primjer "Moja mala zove se Mici", "Bez tebe draga ljubezna", "Črna madona" i druge. Na ovoj ploči morete čuti mnogobrojne solo-pjevače.

 

Cijena CD-ke (isključivo trošak slanja): EUR 11,- 

Cijena kazete (isključivo trošak slanja): EUR 12,-


Najlipše jačke iz panonske domovine - Die schönsten Lieder der pannonischen Heimat

Ploča "Najlipše jačke iz panonske domovine" nastala je kad je grupa imala dobre kontakte s internacionalno priznatimi muzičari, s Tonijom Strickerom i Andréom Hellerom. 1981. ljeta producirao je André Heller ovu ploču, ka sigurno broji med "zvijezde" hrvatske narodne muzike. 

 

Naslovi jačak su: "U Cindrofi sam se rodio", "Česljaj me majkica", "Kad se Čiro", "Krugom ljeta", "Tamo daleko", "U dolini tihoj", "Šurlali su si junaki", "Oj Jelena, Jelena", "Daleko sam jur od doma", "O minute!", "Došlo je pismo", "Naša mat su rekli", "Kyrie eleison", "Ča mora to biti?" 

 

Ploču smo u jubilarskom ljetu novo izdali kao CD-ku.

 

Cijena CD-ke (isključivo trošak slanja): EUR 12,-


Tamburizza Siegendorf

Ploča "Tamburizza Siegendorf" nastala je u "burni" ljeta grupe, ča se kaže u živoj predstavi jačak.

 

Naslovi jačak su: "Posijal sam ripu", "Spavaj mi Ančice", "Jednoč u ljetu", "Pa po lojtrici".

 

Na ovoj ploči morete čuti po prvi put soliste Suziku Klemenschitz i Waltera Wintera.

 

Ploču smo skupa s "Kroatische Weisen" u jubilarskom ljetu novo izdali kao jubilarsku ediciju na CD-kama.

 

Cijena CD-ke (isključivo trošak slanja): EUR 10,-


Kroatische Weisen

Ploča "Kroatische Weisen" bila je prva ploča ku je Tamburica Cindrof producirala. Ove jačke kažu lipotu i raznovršnost hrvatskoga bogatstva. 

Naslovi jačak su: "Zdravi bili naši dragi gosti", "Ljubica mala", "Tamo daleko", "Sve ptičice iz gore" 

Ploču smo skupa s "Tamburizza Siegendorf" u jubilarskom ljetu novo izdali kao jubilarsku ediciju na CD-kama.

 

Cijena CD-ke (isključivo trošak slanja): EUR 10,-