Tamburica cindrof

HRVATSKA FOLKLORNA MUZIKA U CINDROFU OD 1963.

Naše društvo prilikom mnogih nastupov u domovini i u inozemstvu bilo svenek dobar poslanik, ne samo za Cindrof, nego i za Gradišće i za Austriju.

Već nek 100 Cindrofke i Cindrofcev je kroz instrumenat i kroz društvo našlo put k muziki i narodnoj jački.

Na početku je bilo ...

Tamburica Cindrof utemeljila se 1963. ljeta od tadašnjega direktora glavne škole Matthiasa Schlögla. Njega je naslijedio učitelj Franz Handl od koga je Ernst Gollubits, isto učitelj, 1972. ljeta preuzeo grupu. Od 1996. ljeta pelja Roland Petschenig kao muzički peljač ovu grupu i je operativno podupiran od predsjednice Judithe Jaidl kao i motiviranog tima.


Mi smo austrijanci.

Osebujno moramo istaknuti kontakte s Tonijom Strickerom i Andréom Hellerom – veze, ki postoju jur prik 50 ljet. Obadva su dali mjesta na svoji ploča i tamburaškoj muziki i su ovako pokazali, da ova muzika harmonira i s drugom vrstom muzike. Rezultat ove suradnje bila je ploča „Najlipše jačke panonske domovine“, u produkciji Andréa Hellera. Istotako je grupa sudjelivala kod već kih produkcijov Tonija Strickera.


Mi smo internacionalci.

Tamburica Cindrof zastupala je Gradišće i Austriju ne samo u domovini.

Naše turneje i naši nastupi peljali su nas u Europi jur od Švedske prik Danske, Belgije i Nimške ča do Francuske, Italije i Cipra. Rado i većkrat mislimo najzad na naše veliko putovanje u Braziliju 2002. ljeta, kaj smo sklapali čuda prijateljske veze s folklornim grupama iz cijeloga svita.