rokovnik

Kada nas znate opet čuti i viditi naći ćete u našem kalendaru:

TERMIN PRIREDBA MJESTO
 29.5.2022. | 15.00 Zajačimo si  Kulturni centar Cindrof
5.6.2022. Folklorno otpodne 60 ljet Tamburica Uzlop Farski dom, Uzlop
16.7.2022. Hrvatsko grilanje Krčma Sonnenstrahl, Cindrof
20.8.2022 Seoska fešta