rokovnik

Kada nas znate opet čuti i viditi naći ćete u našem kalendaru:

TERMIN PRIREDBA MJESTO
3. 11. 2019. | 17.00-19.00 uri Kiritof Charly's Café Restaurant Bar, Siegendorf
20. 12. 2019. | 16.00-17.00 uri Božićna svetačnost Pflegekompetenzzentrum, Siegendorf
21. 6. 2020. | 14.00-17.00 uri 450 ljet Kalištrof Kalištrof
29. 8. 2020. | 19.00-21.00 Uhr Tamburaški večer Velm-Götzendorf
13. 12. 2020. Adventski koncert Mechelen, Belgija