rokovnik

Kada nas znate opet čuti i viditi naći ćete u našem kalendaru:

TERMIN PRIREDBA MJESTO
11. 9. 2021. | 14.00 uri Dan Mladine Štikapron
17. 10. 2021. | 15.00 uri Zajačimo si Kulturni centar, Cindrof
12. 12. 2021. Adventski koncert Mechelen, Belgija