TERMINI

Kada nas znate opet čuti i viditi naći ćete u našem kalendaru:

TERMIN PRIREDBA MJESTO
14.4.2024. | 15.00 Zajačimo si Kulturni centar Cindrof
12.5.2024. | 11.15 Maša po našem pišačkom shodišću Celje Bazilika Celje
19.5.2024.  Folklorno otpodne pri 65 ljetnoj obljetnici Tamburice Trajštof Farski škadanj Trajštof
8.12.2024 . Adventski koncert Farska crikva Cindrof