Ovo SMO Mi

Naše društvo broji oko 40 članov, aktivni pod njimi su ovi:

Mara Baumgartner 

 

Bisernica 1

Član od 2017.

Miriam Buketits

Zapisničarka

Brač 2

Član od 1989.

Dr. Martin Farkas

 

Bugarija

Član od 1984.

Mag. Eva Gollubits

 

Brač 1

Član od 1992.


Gabriele Gollubits

 

Bisernica 2 

Član od 1970.

Katrin Jahoda

 

Bisernica 2 

Član od 2017.

Michaela Jahoda

 

Brač 3 

Član od 2016.

Judith Jaidl

Predsjednica

Brač 1

Član od 1984.


Ing. Daniela Jankovits

 

Brač 3 

Član od 1989.

Ing. Diethard Jurkovits

 

Bugarija 

Član od 1990.

Stefan Klemenschitz

Revizor 

Čelović

Član od 1963.

Mag. (FH) Esther Maninger-Franzan

Zastupnica predsjednice

Čelo

Član od 1992.


Andrea Mikacs

 

Brač 1 

Član od 1989.

Roland Petschenig

Muzički peljač 

Brač 1 

Član od 1984.

Melanie Pintsuk

 

Bugarija 

Član od 2008.

Michaela Pintsuk

 

Brač 1 

Član od 1989.


Roman Popp

Referent za organizaciju

Čelović

Član od 1984.

Dr. Gerhard Prior

 

Brač 1 

Član od 1973.

Mag. Bettina Sabara

 

Brač 3

Član od 1996.

Mag. Christine Schober-Eisele 

Bisernica 2

Član od 1992.


Dr. Josef Schuller

 

Čelović

Član od 1982.

Stefan Simetich

 

Bugarija

Član od 2002.

Mag. Christina Springsics

 

Brač 2

Član od 1992.

Mag. (FH) Kathrin Springsics

Zastupnica muzičkog peljača
Bisernica 1

Član od 1992.


Ing. Thomas Springsics

 

Berde

Član od 1992.

Mag. Michaela Schuster

 

Bisernica 1

Član od 1992.

Anna Szorger, MA

 

Bisernica 1

Član od 2002.

Mag. Elisabeth Szorger

Zastupnica predsjednice

Bisernica 2

Član od 1989.


Gabriel Varga

  

Brač 1

Član od 1989.

Manfred Vlasits, MA

Blagajnik

Čelo, Berde

Član od 1972.

Renate Vlasits

 

Bugarija

Član od 1981.

Tobias Winter

 

Bugarija

Član od 2002.


Walter Winter

 

Brač 1

Član od 1963.

Mag. Verena Zeichmann

 

Bisernica 2

Član od 1984.