Inštrumenti

Tamburica sliši grupi inštrumentov na žice (kordofoni). Zvuk nastane krez vibraciju žice. Ona je dugovratna lutnja s prikljami (Bünde). Ona je spodobna španjolskoj gitari, italijanskoj mandolini, ruskoj balalajki, ukrajinskoj banduri i grčkoj buzuki.

 

Tamburica zaglušala je po prvi put u Austriji prilikom svitske izložbe 1888. u Beču. Prvi tamburaški sastavi osnovali su se u Beču. Povijest tamburice u Gradišću začne se 1923. Študenti i člani Hrvatskoga kulturnoga društva u Beču kanili su osnovati tamburaške grupe i u Gradišću. Študenti su doprimili inštrumente od Beča u Gradišće i prva tamburaška grupa se “rodila” u Pajngrtu. Daljne grupe su nastale u Novoj Gori, Uzlopu, Trajštofu i Dolnjoj Pulji.

 

1938. je djelovanje tamburaških grupov naglo prestalo, ar su se raspale i inštrumenti konfiscirali ili zničili.

 

Po Drugom svitskom boju reaktivirala se tamburica u Dolnjoj Pulji. U sjevernom Gradišću prva tamburaška grupa nastala je 1957. u Klimpuhu. Sve veći interes za tamburicu u ovoj dobi moremo tim razložiti da su počeli učiti tamburanje u osnovni škola Gradišća.

 

Bisernica (I, II, III)

Bisernica je najviši inštrumenat i odgovara violini. Opseg zvukov odgovara – neodvisno od sistema – prilično 2 do 2 ½ oktavam. Ona je za oktavu više štimana nego ostali inštrumenti, ima vrlo visok i trvd zvuk i ima zadaću da pelja orkestar i vodi tempo.

 

Brač (I, II, III)

Brač predstavlja drugu grupu inštrumentov koji sviraju melodiju. Opseg zvukov odgovara prilično bisernici, ali štimunga je za jednu oktavu niža. Brač gluši malo meklji nego bisernica jer ima duže žice.

 

Čelović

Čelović je diboki inštrumenat ki svira melodiju. Štimunga ovoga instrumenta leži u opsegu zvukov velike odn. male oktave.


 

Čelo

Zadaća i štimunga ovoga inštrumenta odgovara violončelu u gudačkom orkestru.

 

Bugarija

Bugarija (bugarin – jačkar na placi, bugariti – tužiti, jaukati) je u tamburaškom orkestru inštrumenat za pratnju i na njoj se sviraju akordi. Ona je spodobna gitari. Razlika leži u tom da je gitara štimana u kvinta, a bugarija u terca.

 

Berde

Inštrumenat za sviranje basa su takozvane berde. Štimunga ovoga inštrumenta leži u opsegu zvukov suboktave odn. velike oktave. Za razliku od drugih inštrumentov ki se sviraju trzalicom se na berda svira samo palcem.